Thursday, April 16, 2009 | Author: dudu


    常言道:水是生命的源泉 . 在南港镇 , ""水”成了农民幸福生活的""源头” .

详细阅读 |分类: 上高新闻 | 关键词: 上高南港  上高农村   | 评论  (0)
Tuesday, March 3, 2009 | Author: dudu

(图)南港镇

详细阅读 |分类: 历史文化 | 关键词: 上高南港  上高农村  上高乡镇   | 评论  (0)
分页:[«]1[»]